PURPUR TRÄDGÅRDEN

 

ÄR:

Som en fond, mittemot långsidan av huset varifrån den kan ses alla årstider och i alla väder.

 

FAKTA:

Rektangulär rabatt 3,5 x 13 m,  ≈ 45 m²

Ligger mot norr.

Vandrande förmiddagssol.

 

 

loading...
loading...
loading...

PURPUR TRÄDGÅRDEN

 

HISTORIA

När vi kom hit var detta en gräsbevuxen parkering med stora björkar och sälgar. Tanken var en låg stenmur med enbart rhododendron "Nova Zembla"som skulle avsluta gräsmatan framför huset. Det skulle vara rött.

Här sattes även en Valnöt som skulle bli gårdens vårdträd. Det fungerade inte alls. Valnöten stod och stampade, rhododendronen dog. Under planteringen visade sig finnas en kullerstensättning som blev en effektiv spärr för växtlighet & vatten.

Jag förstod att det bara skulle bort.

NYA TAG

Det stora stenbumlingarna klövs. Kullerstenarna grävdes bort, jorden förbättrades, släntades och försågs med en järnvägs-sliperskant mot gräset.

Jag insåg snart att en enbart röd rabatt var aningen steriotypt. Enbart riktigt röda blommor är dessutom ganska ovanligt. Det hade då redan smygit in sig både blå, purper och rosa inslag.

Den röda färgen gavs upp.

INSPIRATION

Åter igen fick SISSINGHURST stå som förebild.

Här finns en otrolig Purpurträdgård, kanske inte så känd, men i mitt tycke kanske den tjusigaste på hela den fantastiska anläggningen.

PURPUR SKULLE DET BLI

En stenmur byggdes upp som fond till Luytens soffa. En apel sparades. Rosa Moyesii fick vara kvar. Valnöten flyttades till annan plats på tomten. Det starka perennerna i rosa och blått fick stå för kontrastfärgerna.

För att förstärka färgeffekten och för att förenkla hanteringen av ett-åriga växter, placerades 5 stora krukor ut, vilka även stramade upp rabatten.

Så har tiden gått, en del dör, annat går bra, nya växter testas.

Förutsättningarna förändras över tid.

Det hela har med tiden blivit ganska så självgående, efter en hel del ommöblerande.

 

 

PURPUR TRÄGÅRDENS VÄXTVAL