INFORMATION

extra PROMENAD
En slinga på 2 km leder uppför backen (The Hill), bort mot den fina Stenbron över Vinån. Sedan går ni en bit över gamla nedlagda Pyttebanan och håller bara vänster när ni möter vägen. Åter över Vinån, förbi gamla dansbanan Cortina, så kommer ni åter till Sannagård.

The HILL